Program Wsparcia Środowisk Twórczych i mikrozamówienia czyli polscy twórcy online

Program Wsparcia Środowisk Twórczych jasna 10

Podczas pierwszej fali pandemii Krytyka Polityczna ogłosiła Program Wsparcia Środowisk Twórczych. 

Program Wsparcia Środowisk Twórczych

Jego celem było zareagowanie na trudną sytuację ekonomiczną, w jakiej znalazła się przytłaczająca większość przedstawicielek i przedstawicieli świata kultury reprezentujących różne dziedziny sztuki oraz podtrzymanie możliwości realizowania działań twórczych przez artystki i artystów w sytuacji niepewnego funkcjonowania instytucji w całym kraju w (nie)dającej się przewidzieć przyszłości.

Program ma charakter stypendialny i rezydencyjny. W sumie w jego ramach zobaczycie dziesięć prac. Na razie oglądać możecie połowę z nich. Kolejne pojawią się w internecie już po weekendzie.

Tu zobaczycie prace przygotowane w ramach Program Wsparcia Środowisk Twórczych.

Świetlica Krytyki Politycznej
mikrozamówienia

To jednak nie koniec internetowych wydarzeń, które Świetlica Krytyki Politycznej przygotowała, żeby wspierać artystów. Równolegle trwa projekt mikrozamówień, w ramach którego artyści zrealizują 31 mniejszych projektów. Na razie możecie oglądać 25 z nich. Tu zobaczycie projekty realizowane w ramach mikrozamówień.

-->