ZNAJDŹ WYDARZENIA DLA SIEBIE

Sztuka

Instytut Otwarty – wernisaż online

Program Instytutu i wspólne działania artystyczne ukierunkowane są na niwelowanie podziałów na “my” i “oni” w relacji ze społecznościami migranckimi.