ZNAJDŹ WYDARZENIA DLA SIEBIE

Film

Przegląd Kina Emirackiego

Projekt pozwalający widzom zapoznać się z coraz bogatszym dorobkiem kinematografii Zjednoczonych Emiratów Arabskich