#JESTEMZNIĄ – Kobiety w Reklamie dla Centrum Praw Kobiet

Nieformalna grupa Kobiety w Reklamie zrealizowała kampanię #JESTEMZNIĄ. Akcja ma zbierać fundusze na cele statutowej fundacji Centrum Praw Kobiet, poprzez przekazywanie 1% podatku oraz darowizn. Projekt wspierają charytatywnie ambasadorzy, m.in. Max Cegielski, Artur Barciś, Maciej Nowak, Krzysztof Materna i Vienio.

Realizowana przez Kobiety w Reklamie na rzecz fundacji Centrum Praw Kobiet kampania #JESTEMZNIĄ to gest solidarności mężczyzn z kobietami oraz podkreślenie, że odpowiedzialność za równouprawnienie i poszanowanie praw kobiety jest wspólna – bez względu na płeć, wiek czy pełnione role społeczne. Za narracją kampanii stoją dane statystyczne, które wyraźnie pokazują, że kobiety doświadczają przemocy i dyskryminacji głównie ze strony mężczyzn. Akcja wzywa do podzielenia się swoją motywacją, która może być różna, ale ma jeden cel – wspierać i wzmacniać kobiety oraz organizację, która stoi na straży ich praw i pomaga tym, które doświadczają różnie rozumianej krzywdy.

Za strategię komunikacji, kreację reklam i realizację kampanii odpowiadają członkinie nieformalnej grupy Kobiety w Reklamie. To nieformalna grupa robocza, która jest platformą wymiany zawodowych doświadczeń, inspiracji i idei dla kobiet działających w świecie mediów i reklamy. Grupę tworzą reprezentantki polskiej branży reklamowej, domów mediowych, firm technologicznych, reklamodawców oraz wydawców – Agata Tomaszewska, Małgorzata Michalak, Urszula Czerniawska, Marta Frączek, Agnieszka Nowak, Romka Michalska, Aleksandra Krajewska, Aleksandra Michalak oraz Edyta Kotowicz. Ich umiejętności zostały wykorzystane w celu przygotowania i realizacji kampanii, która obejmie m.in. działania w Internecie, prasie, radio, kampanię w social media i współpracę z influencerami.

Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją pozarządową działającą od ponad 23 lat. Zapewnia kobietom doświadczającym przemocy nie tylko kompleksową i zindywidualizowaną pomoc w sytuacji kryzysowej, ale także długofalowe wsparcie. Z pomocy prawnej, psychologicznej, bezpiecznego schronienia oraz oferty edukacyjnej Fundacji, każdego roku korzysta kilka tysięcy kobiet i ich dzieci. Misją CPK jest wzmocnienie kobiet i siły ich głosu, tak aby mogły skuteczniej egzekwować należne im prawa i bronić się przed przemocą.

Więcej informacji na stronie Centrum Praw Kobiet

Dodaj komentarz

-->