PORTRET OSOBISTY, CZYLI BLISKIE SPOTKANIE Z… VOL. 3

portret osobisty nabór

Znakomici artyści –  fotografki i fotografowie – po raz kolejny staną za aparatem, aby wybranym przez siebie osobom wykonać niepowtarzalne portrety. Bohaterem sesji Silvii Pogody, Bartka Wieczorka oraz duetów Dyby i Adama Lachów, Marty Zgierskiej i Mateusza Sarełło może zostać każdy. W drugiej części projektu odbędą się cztery, otwarte dla publiczności, spotkania z twórcami ze świata teatru. I na zakończenie zaplanowano wystawę wszystkich portretów oraz premierę filmów poświęconych sztuce portretowania. Zapraszamy do udziału w projekcie „Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z… vol. 3”.

Portret Osobisty

        Po rocznej przerwie wracamy do pomysłu, który odbywa się na styku sztuki fotografii i teatru. To już trzecia edycja tego projektu, nawiązująca do idei monodramu, jako intymnego spotkania artysty z publicznością i jednocześnie klasycznej formy tworzenia portretu fotograficznego, będącego wynikiem spotkania fotografa z osobą fotografowaną. Za każdym razem jest to zbliżenie mające na celu zatrzymanie obrazu drugiego człowieka. Takie spotkania to czas na rozmowę albo po prostu milczenie, porozumienie lub jego brak. Zrzucenie „maski” lub pozostanie w niej. Moment wspólnej intymności, która jest tu i teraz. Wykonanie najlepszego portretu dla każdego twórcy i jego bohatera to za każdym razem inna historia.

„Portret osobisty…” jest propozycją w ramach znanego już i lubianego cyklu „Wszyscy Jesteśmy Fotografami”. Dzisiaj w czasach, kiedy w każdej sekundzie wykonywane są tysiące zdjęć, projekt ma zachęcić do zwolnienia i skupienia się na człowieku, uchwycenia osobowości portretowanego, tego, kim jest, bądź kogo widzi w nim fotografujący.

W ramach projektu odbędą się unikalne sesje fotograficzne wykonane przez Silvię Pogoda, Bartka Wieczorka oraz duety Dyba i Adam Lach, Marta Zgierska i Mateusz Sarełło – uznanych polskich twórców fotografii. Każdy z nich spotka i sportretuje 7 wybranych osób, mieszkańców Warszawy (rekrutacja na podstawie zgłoszeń). Efektem  spędzonego czasu będą zdjęcia portretowe warszawianek i warszawiaków.portret osobisty silvia pogoda

            Po każdej wykonanej sesji artyści spotkają się ponownie ze swoimi bohaterami oraz warszawską publicznością. Podczas spotkań online w Teatrze Powszechnym każdy z fotografów opowie o metodach pracy, o swoim sposobie na portretowanie, a ich rozmówcami będą twórcy ze świata teatru.

            Podczas prac nad projektem powstaną również filmy dotyczące sztuki portretu, których bohaterami będą zaproszeni fotografowie i fotografki. Zrealizuje je Piotr Małecki – fotograf, ale też reżyser filmów dokumentalnych.

            Na zakończenie projektu „Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z… vol. 3″ wszystkie wykonane fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pt. „Portret osobisty vol. 3″ w Galerii Promocyjnej w Warszawie.                  

Daty planowanych rekrutacji do sesji, sesji fotograficznych i spotkań:

Bartek Wieczorek:

rekrutacja do sesji: 12–24.06.2020

sesje fotograficzne: 1–14.07.2020

spotkanie: 23.07.2020 (online)

Silvia Pogoda:

rekrutacja do sesji: 1–12.07.2020

sesje fotograficzne: 24–26.07.2020

spotkanie: 6.08.2020 (online)

Marta Zgierska i Mateusz Sarełło:

rekrutacja do sesji: 14–26.07.2020

sesje fotograficzne: 1–3.08.2020

spotkanie: 24.09.2020 (online)

Dyba i Adam Lach:

rekrutacja do sesji: 30.07–11.08.2020

sesje fotograficzne: 17–23.08.2020

spotkanie: 3.09.2020 (online)

Zasady udziału w sesjach fotograficznych:

Do udziału w każdej sesji zaproszonych zostanie 7 osób wybranych przez fotografów podczas poprzedzającej ją rekrutacji. Pełne zgłoszenie powinno zawierać zdjęciowy portret lub autoportret osobisty, na którym widać osobę zgłaszającą się (portret może być wykonany samodzielnie lub przez osoby trzecie), swój numer telefonu oraz pisemną odpowiedź na jedno z dwóch pytań (można odpowiedzieć na obydwa):

  1. Dlaczego chcesz wziąć udział w tym projekcie i stanąć przed obiektywem danego fotografa, fotografki czy duetu?
  2. Co dla Ciebie znaczy fraza „portret osobisty”?

Zgłaszać się można na kilka sposobów:

  • MAILOWO: na adres info@wszyscyjestesmyfotografami.pl należy przysłać maila tytułem „Portret osobisty IMIĘ NAZWISKO [FOTOGRAFA, FOTOGRAFKI, DUETU]”. Prosimy w treści maila zamieścić odpowiedź na pytanie, załączyć zdjęcie i numer telefonu,
  • W REALU: odbitkę zdjęcia wraz z odpowiedzią na pytanie i numerem telefonu (na odwrocie, bądź na oddzielnej kartce we wspólnej kopercie) można wysłać na adres: Fundacja Powiększenie, Zwycięzców 42/42, 03-938 Warszawa. Uwaga! Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora w terminie prowadzonej rekrutacji,
  • NA INSTAGRAMIE: dodając w trakcie trwania rekrutacji zdjęcie z hashtagami: #portretosobisty3 #imienazwisko wg wzoru: #bartekwieczorek, #silviapogoda, #zgierskasarello, #dybaadamlach.

 

Więcej informacji: wszyscy jesteśmy fotografami

 

 

-->