Zostań bohaterem zdjęć Silvii Pogody! Weź udział w sesji!

portret osobisty nabór

Rozpoczyna się nabór do kolejnej sesji w ramach projektu „Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z… vol. 3″. Tym razem zapraszamy do udziału w sesjach z Silvią Pogodą, do których, podczas rekrutacji, zostanie wybranych przez fotografkę 7 osób. Wszystkie zgłoszenia muszą być oznaczone hasłem „portret osobisty”. Rekrutacja startuje 1 lipca i potrwa do 12 lipca.

PORTRET OSOBISTY, CZYLI BLISKIE SPOTKANIE Z… VOL. 3

Zasady udziału w sesjach fotograficznych:

Do udziału w każdej sesji zaproszonych zostanie 7 osób wybranych przez fotografów podczas poprzedzającej ją rekrutacji. Pełne zgłoszenie powinno zawierać zdjęciowy portret lub autoportret osobisty, na którym widać osobę zgłaszającą się (portret może być wykonany samodzielnie lub przez osoby trzecie), swój numer telefonu oraz pisemną odpowiedź na jedno z dwóch pytań (można odpowiedzieć na obydwa):

• Dlaczego chcesz wziąć udział w tym projekcie i stanąć przed obiektywem danego fotografa, fotografki czy duetu?

Fot. Silvia Pogoda, Autoportret, 2020

• Co dla Ciebie znaczy fraza „portret osobisty”?

Zgłaszać się można na kilka sposobów:

• MAILOWO: na adres info@wszyscyjestesmyfotografami.pl należy przysłać maila tytułem „Portret osobisty IMIĘ NAZWISKO [FOTOGRAFA, FOTOGRAFKI, DUETU]”. Prosimy w treści maila zamieścić odpowiedź na pytanie, załączyć zdjęcie i numer telefonu,

• W REALU: odbitkę zdjęcia wraz z odpowiedzią na pytanie i numerem telefonu (na odwrocie, bądź na oddzielnej kartce we wspólnej kopercie) można wysłać na adres: Fundacja Powiększenie, Zwycięzców 42/42, 03-938 Warszawa. Uwaga! Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora w terminie prowadzonej rekrutacji,

• NA INSTAGRAMIE: dodając w trakcie trwania rekrutacji zdjęcie z hashtagami: #portretosobisty3 #imienazwisko wg wzoru: #bartekwieczorek, #silviapogoda, #zgierskasarello, #dybaadamlach.

Szczegóły rekrutacji oraz całego projektu na stronie Wszyscy Jesteśmy Fotografami.

Projekt „Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z… vol. 3″ to: znakomici polscy fotografowie i fotografki: Silvia Pogoda, Bartek Wieczorek oraz duety Dyba i Adam Lach oraz Marta Zgierska i Mateusz Sarełło.

4 sesje fotograficzne, których każdy może być bohaterem.

4 spotkania dla publiczności z twórcami teatru

4 filmy poświęcone sztuce portretowania

I wystawa wszystkich portretów na zakończenie projektu

-->