Plastik coraz droższy dla producentów

Producenci opakowań z plastiku zapłacą za swoje produkty. Już niedługo poznamy treść ustawy, która obciąży ich kosztami.

 – W najbliższym czasie konsultacjom publicznym poddane zostaną przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Zmiany w zakresie ROP wprowadzone dyrektywą dotyczą m.in. doprecyzowania zakresu pokrycia kosztów zbiórki, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych z produktów wprowadzonych przez producentów – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu.

Co to oznacza dla producentów? Prawdopodobnie będę musieli ponosić dodatkową opłatę zależną od tego, ile i jakie opakowania wprowadzają na rynek. Środki trafiłyby na system zbierania i przetwarzania odpadów. Opłata zależałaby także od rodzaju opakowania. Do tego doszłyby pobory kaucji przez klientów. Wprowadzenie takich zmian bez wątpienia przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju nie tylko konsumentów. Ogromna ilość plastiku już dziś potęguję zmianom klimatycznym. Dyskusje o redukcji ilości plastiku wciąż trwają. Z pewnością na efekty będziemy musieli jeszcze poczekać.

-->