Studio – Zakończenie sezonu #openstudios

teatr studio pandemia

Otwieramy się! Open Studios, od 22 do 28 czerwca 2020, tygodniowy przegląd projektów, które powstały w ramach wirtualnych pracowni w studio_online i na scenach Teatru. Powrót do spektakli repertuarowych w połowie sierpnia.

Tatr Studio po pandemii

Przez ostatnie trzy miesiące, STUDIO teatrgaleria funkcjonował w wymiarze czysto wirtualnym, ale o powrocie widzów do teatru marzyliśmy od dawna. Nieodpłatnie udostępniliśmy naszym widzom zapisy spektakli bieżących i archiwalnych, czytania powieści, koncerty live, zorganizowaliśmy działania edukacyjne i międzynarodowe warsztaty, do których zaprosiliśmy nie tylko polskich artystów, ale także wybitnych międzynarodowych twórców, których dorobek ustanowił filary nowoczesnej myśli teatralnej. W sumie zrealizowaliśmy 67 wydarzeń w ramach 14 projektów, a łączna liczba wyświetleń udostępnionych przez nas materiałów przekroczyła 350 tys . Wierzymy jednak, że formy te nigdy nie zastąpią żywego kontaktu artysty z widzem.

Na zakończenie sezonu wracamy więc do teatru, z tygodniowym programem Open Studios, projektem Natalii Korczakowskiej, który jest kontynuacją zainicjowanych w marcu wirtualnych pracowni artystów współpracujących ze Studio. Swoje pracownie w ramach Open Studios otwierają, w wymiarze wirtualnym i fizycznym: reżyser Łukasz Twarkowski, Daniel Wetzel, jeden z założycieli słynnego niemieckiego kolektywu Rimini Protokoll, pianista Marcin Masecki, Zbyszek Bzymek i Andrew Maillet z The Wooster Group w NYC, artysta wizualny i scenograf Michał Korchowiec, śpiewak operowy Szymon Komasa, libański artysta wizualny i reżyser Rabih Mroué oraz ich goście: Mary Komasa i VTSS, jedna z ważniejszych postaci europejskiej undergroundowej sceny klubowej. W programie m.in.: koncerty na dużej scenie, instalacje, projekcje, spotkania z artystami, na żywo i online. Szczegółowy program w załączeniu.

Wstęp do Teatru oraz organizacja widowni ściśle przestrzegają wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2, ogłoszonych przez MKiDN.

-->