Rusza nabór do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Rusza nabór do projektów Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Najlepszym realizacjom przyznanych zostanie w sumie 100 tysięcy złotych.

Jednym warunkiem zgłoszenia jest termin. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, których realizacja nastąpiła na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a które zostały ukończone przed 30 czerwca 2021.

Edukacja i kultura to dwie dziedziny, które tworzą niezwykle ważną, zarówno dla organizatorów jak i odbiorców, więź. Najciekawsze inicjatywy warto doceniać i wyróżniać. Miasto st. Warszawa już po raz 12 organizuje konkurs adresowany do warszawskich instytucji kultury, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

W  tej chwili coraz więcej mówi się o potrzebie budowania kompetencji miękkich, takich jak współpraca, wzmacnianie postaw kreatywnych, umiejętność rozwiązywania problemów czy krytyczne myślenie. W tym znaczeniu edukacja kulturalna jest wyjątkowym narzędziem do kształtowania wymienionych umiejętności. Edukatorzy i edukatorki, artyści i artystki w Warszawie, poprzez pracę metodą projektu, nastawioną na kooperację z różnymi dyscyplinami nauki i sztuki udowadniają, że jest to kierunek przyszłości – mówi Edyta Ołdak, koordynatorka programowa Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: konkurs2021.edukacjakulturalna.pl.
Newsy i aktualne informacje o Nagrodzie: www.facebook.com/Edukacja.Kulturalna.wWarszawie.

-->