Już można. Warszawskie Bulwary wolne od zakazu spożywania alkoholu

źródło: Wikimedia

Data 22 marca 2018 roku może przejść do historii warszawskiej legislacji. Tego dnia, podczas sesji rady miasta, stołeczni radni podjęli decyzję, wprowadzającą wyjątek od zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, potwierdzonego nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 9 marca 2018  roku. 

Odstępstwo obowiązuje na całym bulwarze. Terenem wolnym od zakazu będzie obszar rozciągający się od bulwaru Flotylli Wiślanej (wejścia na mostek nad bramą do Portu Czerniakowskiego), przez B.Grzymały-Siedleckiego, gen. G. S. Pattona, J. Karskiego, po bulwar Z. Religi (do końca bulwaru schodkowego przy żoliborskiej plaży). Granicę wyznaczy położona najbliżej Wisły droga rowerowa lub chodnik.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dlatego wykorzystaliśmy tę możliwość i zastosowaliśmy w Warszawie odstępstwo od tego zakazu na lewym brzegu Wisły – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Jak można przeczytać na stronie Urzędy Miasta Warszawy, bulwar „daje najszersze możliwości spędzania wolnego czasu tuż nad rzeką, a co za tym idzie przyciąga ogromną rzeszę mieszkańców i turystów”. z analiz Straży Miejskiej wynika podobno, że z każdym rokiem na bulwarach jest coraz mniej negatywnych zachowań, które wymagają podjęcia interwencji.

Liczba zdarzeń odnotowanych przez strażników związanych z zakłócaniem porządku publicznego czy spożywaniem alkoholu w 2017 r. spadła aż czterokrotnie w porównaniu do 2015 r. Taki progres może być spowodowany kilkoma rzeczami – od zmian kultury spędzania wolnego czasu i poprawy standardów przestrzeni, przez działania podejmowane przez miasto (klubokawiarnie, porządkowanie bulwarów, wprowadzenie monitoringu), aż po indywidualne podejście samych Warszawiaków.

 Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wstrzymajcie się więc jeszcze dzisiaj ze świętowaniem nad Wisłą.

4 komentarze

Dodaj komentarz

-->