Architektoniczne „Black Mirror” i kulturotwórcza rola nieużytków. Wyniki konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Kulturotwórcza rola nieużytków według Zofii Zuchowicz i Małgorzaty Neumann oraz przyszłościowa wizja miast dostosowanych do potrzeb starzejących się społeczeństw, przygotowana przez Agnieszkę Dąbek z nagrodą Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

29 marca 2019 roku w Warszawskim Pawilonie Architektonicznym ZODIAK odbył się finał programów TEORIA i PRAKTYKA 2018.

Jury Konkursu TEORIA w składzie Ewa P. Porębska, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska  i Marta Urbańska przyznało pierwsze miejsce Zofii Zuchowicz i Małgorzacie Neumann za pracę pt.: „Terrain vague jako przestrzenie kulturotwórcze”.

Poruszana w eseju problematyka pustki w przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej jest dziś jedną z kluczowych, zwłaszcza w kontekście dziedzictwa. Praca zobrazowana jest przykładem Gdańska, co dodatkowo czyni analizę niezwykle aktualną. Na uwagę zasługuje też klarowność wywodu i czytelna forma graficzna – uzasadniała Ewa P. Porębska, przewodnicząca Jury konkursu TEORIA 2018.

Zwycięski esej zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architetkura-Kultury Kultura-Architektury w październiku 2019 roku.  Ponadto Jury wyróżniło prace Elżbiety Szymańskiej-Golatowskiej i Patryka Gwiazdy: „#architektura” oraz Krzysztofa Janasa, Adriana Krężlika i Łukasza Pałczyńskiego: „(Niedo)performatywność architektury. Gdy budynki przestają być możliwe”.

Jury Stypendium PRAKTYKA 2018 w składzie:  architekci – Aleksandra Wasilkowska, Przemo Łukasik, Dorota Szlachcic , Jakub Wacławek z socjologicznym wsparciem Macieja Frąckowiaka i branżowym Agnieszki Olędzkiej z firmy Hormann uznało podczas publicznych obrad projekt  Agnieszki Dąbek  „Oddział Warszawa”  za zwycięski.

„Oddział Warszawa” to wizja zmedykalizowanego miasta przyszłości rodem z serialu „Black Mirror”. Ale wizja ta jest tylko pozornie odległa w czasie. Agnieszka Dąbek proponuje odważną socjologicznie zmianę myślenia projektowego. Zamiast enklaw dla seniorów czy domów spokojnej starości autorka zadaje pytanie: „w jaki sposób aglomeracja miejska jako całość da się dostosować do nowych potrzeb?” – mówiła podczas otwartych obrad Jury Aleksandra Wasilkowska.

Podczas publicznej prezentacji swoje prace zaprezentowali również finaliści Stypendium Praktyka: Wiktor Kudzin: „ Mur Gdański” oraz Artur Zakrzewski i Konrad Weka: „WY-SPODEK”.

W tym samym dniu przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli oficjalnie otwarto Skwer Stefana Kuryłowicza. Uroczystość odbyła się  pod patronat honorowym Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Więcej szczegółów: www.fundacja-sk.pl

-->