Filmy DOKUMENTALNE O SZTUCE “getINSPIRED”

ilmy DOKUMENTALNE O SZTUCE "getINSPIRED"
NA SCENIE tworzenie postaci i przestrzeni widzenia Fot. Natasza Moszkowicz

W październiku rusza nowoczesna wirtualna przestrzeń edukacyjna ArtHub – filmy, masterclassy, festiwale i inne ciekawe inicjatywy kulturalne prezentowane w jednym miejscu. To nietypowe narzędzie edukacyjne inicjujące innowacyjne podejście do edukacji online.

Arthub

Platforma arthub.org.pl to przestrzeń edukacyjno-artystyczna, wirtualne miejsce spotkań z drugim człowiekiem, miejsce wymiany światopoglądów i myśli. To kolejny projekt Fundacji Mai i Mata Kwiatkowskich mający na celu edukację, uwrażliwienie, inspirowanie i pobudzanie kreatywności ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży.

Działalność ArtHubu rozpoczyna prezentacja filmów z cyklu „Get Inspired” – opowieści o ośmiu gatunkach sztuki toczonych z perspektywy twórcy. Filmy mówią o wzajemnym przenikaniu się sztuk, ich oddziaływaniu na siebie, pokazują proces twórczy i wieloaspektowość pracy artysty. Są nietypowym, intrygującym i pięknym w treści i obrazie narzędziem edukacyjnym, które inspiruje do aktywności twórczej, samorozwoju i autokreacji. 

arthub

W OBRAZIE jej zatrzymanie i jego opowiadanie Fot. Natasz Moszkowicz

Na cykl “get INSPIRED” składają się filmy: “NA SCENIE. Tworzenie postaci i przestrzeni widzenia”, “W PRZESTRZENI. Projektowanie iluzji”, “W OBRAZIE. Jej zatrzymanie i jego opowiadanie”, “W POLITECHNICE. O tworzeniu ruchu w muzyce”. Bohaterami filmów są artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki: Magda Hueckel (fotografia), Tomasz Śliwiński (film), Natalia Mleczak (scenografia, kostiumografia), Julia Wyszyńska (teatr), Dominika Knapik (taniec), Mat Kwiatkowski (muzyka) oraz Dorota Kołodziejczyk i Bartosz Wójcicki z Pushka Studio (sztuki wizualne i architektura).

arthub

W POLITECHNICE o tworzeniu ruchu w muzyce Fot. Kornelia Siwik

Cykl “Get Inspired” jest efektem kolektywnej pracy Eweliny Marciniak (reżyserki teatralnej), Przemka Chojnackiego (montażysty, postproducenta), ekipy grafików komputerowych z Pushka Studio ze Szczecina. Połączenie estetyki teatralnej z dynamiką filmową,  elementami animacji komputerowej i nowoczesną muzyką nadaje filmom szczególny charakter i wydźwięk – są atrakcyjne i inspirujące zarówno dla młodego widza, jak i dorosłego odbiorcy. Inicjatorzy powstania platformy – Maja i Mat Kwiatkowscy – są przekonani, że kontakt z wybitnymi osobowościami, kompetentnymi specjalistami w swojej dziedzinie, pełnymi pasji i kreatywności, jest nieodzownym elementem rozbudzania w człowieku chęci rozwoju, odkrycia w sobie twórczego potencjału. Takie spotkanie, nawet poprzez szklany ekran, jest bodźcem do działania, inspiracją i początkiem wielkich pasji. 

Filmy zostały nagrane m.in. w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Muzeum Żydów Polskich Polin, nowoczesnym studiu fotograficznym i nad rzeką Świder.

-->