“Ucz się języków – odkrywaj świat” Europejski Dzień Języków 2020

Mimo różnic kulturowych Europa posiada bardzo ważny symbol, który łączy nas wszystkich – “Odę do Radości”. Hymn Unii Europejskiej to fragment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena do tekstu poematu Fryderyka Schillera “An die Freude” z 1785 r. W 1972 r. Rada Europy postanowiła, że fragment zatytułowany “Oda do radości” zostanie jej hymnem. W 1985 r. szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że fragment IX symfonii Beethovena będzie oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Hymn wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności w uniwersalnym języku jakim jest muzyka, a jego celem jest uczczenie wspólnych wartości.

PREMIERA “Ody do radości” w wykonaniu chóru męskiego z Niemiec

W tym roku ważnym punktem Europejskiego Dnia Języków będzie premiera autorskiej aranżacji “Ody do radości”, przygotowanej i wykonanej przez pochodzący z Niemiec chór męski. Warto zwrócić uwagę na znaczącą formę nagrania podyktowaną pandemii. Chór nie miał możliwości spotkania w jednym miejscu, każdy z chórzystów nagrywał swoje partie osobno – 24 muzyków, reprezentujących 24 europejskie języki urzędowe połączyło się pomimo ograniczeń, by stworzyć wspólne dzieło.

“Oda do radości” została zaaranżowana i wykonana w momencie, kiedy wolność i mobilność w Europie stanęły pod znakiem zapytania. W tym kontekście utwór skłania do przemyśleń, czym jest wolność i w jaki sposób może się wyrazić, a także kieruje nasze myśli ku wspólnej Europie pomimo wielości języków i różnic kulturowych. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy zamiast dialogu pojawiają się podziały.

Piękne przesłanie “Wszyscy ludzie będą braćmi” zostało przetłumaczone na 24 języki urzędowe Unii Europejskiej i pojawia się w clipie.

W kontekście Europejskiego Dnia Języków warto także pochylić się nad strona językową “Ody do radości”, która została wykonana w oryginale i zastanowić nad wpływem języka na melodię i rytm. Dlaczego “Oda do radości” została wykonana po niemiecku i czego można nauczyć się porównując tłumaczenia na różne języki dowiemy się z rozmowy z Clemensem Haudum, dyrektorem artystycznym, Johannesem Möhrle i Kastulusem Forschheimer, która została nagrana i została udostępniona na stronie EDJ www.edj.eunic.pl.

-->