W poszukiwaniu idei osiedla społecznego. Wystawa – część plenerowa

W poszukiwaniu idei osiedla społecznego

Wystawa “W poszukiwaniu idei osiedla społecznego” to złożony projekt artystyczny wskrzeszający koncepcję Heleny Syrkus. Składa się on z plenerowej wystawy prototypów urządzeń społecznych opracowanych przez studentki Akademi Sztuk Pięknych, wystawy-laboratorium w Domu Społecznym zawierającej prace artystów, wypowiedzi mieszkańców Osiedla Koło oraz kontekstu historycznego będącego podstawą programową dalszych działań laboratorium.

“W poszukiwaniu idei osiedla społecznego” część plenerowa

W części plenerowej wystawy zapowiadającej główną część projektu, zaplanowanych jest 5 spotkań, podczas których zaprezentowane zostaną projekty studentek z Pracowni Projektowania Architektonicznego prowadzonej przez dr Iwonę Kalenik na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wszystkie projekty podejmują tematy miejsc wspólnotowych na osiedlu Koło. Próbują odpowiedzieć na problemy z jakimi boryka się współcześnie osiedle: brak miejsc spotkań oraz zdefiniowanych wspólnotowych przestrzeni, niedookreślenie architektonicznych ram przestrzeni publicznych, brak niewielkich miejsc aktywności lokalnej.
Każdej prezentacji, w miejscu któremu dedykowany jest dany projekt, będzie towarzyszyć dyskusja z udziałem ekspertów (m.in. Edyta Ołdak, Iza Kaszyńska i Agnieszka Kowalska) i mieszkańców Koła. Wszystkie dyskusje tłumaczone będą na Polski Język Migowy oraz rejestrowane, a nagrania wideo staną się częścią ekspozycji wystawy głównej. Zasilą też naszą bibliotekę multimedialną i będą inspiracją do dalszych działań edukacyjnych w ramach laboratorium osiedla społecznego.

Kuratorki wystawy plenerowej: dr Iwona Kalenik i Agnieszka Kacprzak
Program spotkań:
Wszystkie spotkania będą tłumaczone na Polski Język Migowy.

30.09 środa, 17:00 róg ul. Księcia Janusza i Traktorzystki
Kołorking – coworking na Kole, autorka projektu: Barbara Ziarkowska
ekspertka: Magdalena Gawin
03.10 sobota, 14:00 róg ul. Obozowej i Księcia Janusza
Małe domki na działce, autorki projektów: Julia Bimer, Patrycja Chojnacka, Barbara Ziarkowska, Estera Jatkowska, Michalina Stasiak, Karolina Siczek, Natalia Zabuska
Ekspertka: Agnieszka Kowalska
07.10 środa, 17:00 ul. Raszei 7
Warsztaty na Kole, autorka projektu: Julia Bimer
ekspertka: Ewa Rudnicka

Na wszystkie spotkania wstęp wolny.

Wydarzenie na Facebooku.

-->