KONKURS AKTIVIST & SUNDANCETV. NOCE Z MUZYKĄ – WYGRAJ WINYLE I GADŻETY

Slash Myles Kennedy
Fot: Kevin Nixon

KONKURS AKTIVIST & SUNDANCETV. NOCE Z MUZYKĄ – WYGRAJ WINYLE I GADŻETY

Regulamin konkursu Aktivist & SundanceTV. Noce z muzyką – wygraj winyle i gadżety
1. Organizatorem konkursu jest magazyn VALKEA MEDIA S.A.
ul. Jerzego Ficowskiego 15
01-747, Warszawa właściciel oficjalnego profilu portalu Aktivist.pl w serwisie społecznościowym Facebook, który znajduje się w tym serwisie pod adresem: https://www.facebook.com/MagAktivist
2. Sponsorem nagród w konkursie jest kanał SundanceTV – Sundance Channel (UK) Limited.
3. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage’u serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/MagAktivist w dniach od 19 stycznia od 13:00 do 31 stycznia 2021 roku do 23:59.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni uczestnicy, którzy posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają profil w portalu Facebook
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników magazynu Aktivist! oraz portalu aktivist.pl, jak i firmy Valkea Media.
7. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 19 stycznia od 18:40 do 31 stycznia 2021 roku do 23:59 zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na fanpage’u https://www.facebook.com/MagAktivist odpowiedź konkursową. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dostarczone nie później niż 31.01.2021 o 23:59
8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
9. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź na pytania konkursowe. Jeśli ten sam uczestnik przyśle więcej niż jedną odpowiedź na pytania konkursowe, w procesie przyznawania nagród będzie brana pod uwagę tylko pierwsza odpowiedź.
10. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu polega na napisaniu tekstu na zadany temat: „Kto był dla Was największym muzycznym odkryciem i dlaczego? ” Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na fanpage’u: https://www.facebook.com/MagAktivist.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji odpowiedzi, która narusza obowiązujące przepisy prawa. Odmowa publikacji lub usunięcie są równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z konkursu.
12. Poprzez przesłanie zgłoszenia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację treści tej odpowiedzi na profilu oraz portalu serwisu Aktivist! z podaniem danych (widniejących w serwisie Facebook.com) oraz oświadcza, że udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z odpowiedzi
13. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w skład którego wchodzą pracownicy portalu Aktivist.pl.
14. Laureaci poinformowani zostaną o wygranej za pośrednictwem komentarzy pod postem konkursowym na Facebooku. W celu odbioru nagrody laureaci będą zobowiązani do kontaktu z administracją profilu https://www.facebook.com/MagAktivist poprzez wiadomość prywatną, w której podadzą wszystkie wymagane do wysyłki nagród informacje, w tym (ale nie wyłącznie) kontaktowego numeru telefonu w ciągu 7 dni od skontaktowania się z nim.
15. Do wygrania jest 5 zestawów nagród:
1. miejsce – 3 płyty winylowe wykonawców: Ella Fitzgerald, Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators i Tears for Fears oraz gadżety kanału SundanceTV (limitowana koszulka „Accidental Studio”, torba bawełniana z logo kanału, plecak, notes, długopis, butelka termiczna, piersiówka)
2. miejsce – 1 płyta winylowa oraz gadżety kanału SundanceTV (limitowana koszulka „Accidental Studio”, torba bawełniana z logo kanału, plecak, notes, długopis, butelka termiczna, piersiówka)
3. miejsce – 1 płyta winylowa oraz gadżety kanału SundanceTV (limitowana koszulka „Accidental Studio”, torba bawełniana z logo kanału, notes, długopis, piersiówka)

4. i 5. miejsce – zestaw gadżetów kanału SundanceTV (limitowana koszulka „Accidental Studio”, torba bawełniana z logo kanału, notes, długopis, piersiówka)
16. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można też otrzymać jej równowartości pieniężnej.
17. Zwycięzca w celu otrzymania nagrody zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym i numerem telefonu.
18. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).
19. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
20. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane adresowe Zwycięzców Konkursu zostaną udostępnione firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
21. Organizator w celu niezbędnym do realizacji konkursu, przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu podane przez niego w poście konkursowym, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
22. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

-->