Zazieleń stolicę! Ruszyła 35. edycja konkursu „Warszawa w Kwiatach i Zieleni”

Można już brać udział w chyba najpiękniejszej w Polsce akcji związanej z naturą i ekologią. Wystarzy zgłosić do konkursu swój ogród, ogródek, balkon, a nawet ukwiecone okno. Szczególnie, że potem istnieje szansa stania się częścią zielonego miasta i zdobycia jednego z wyróżnień. W 35. konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni” może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy, każda firma i instytucja publiczna działająca na terenie stolicy.

Spośród wszystkich zgłoszeń jurorzy wybiorą po trzy najlepsze w kategoriach: 1. Człowiek (za najpiękniejszą zieleń uprawianą indywidualnie); 2. Sąsiedzi (za najpiękniejszą zieleń uprawianą wspólnie); 3. Firma lub Instytucja (za zielone otoczenie firm lub instytucji publicznych). Tradycyjnie przyznana również zostanie Nagroda im. Stefana Starzyńskiego za najciekawsze inicjatywy. Swoje nagrody przyzna Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz poszczególne Oddziały TPW. Zgłoszenia można przesyłać do 7 lipca 2018 r.

Laureaci 2017: Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria ogródki przydomowe – Elżbieta Dulak, ul. Kawęczyńska 26

Ruchome Ogrody Warszawy, Punkty Porad Ogrodniczych oraz Twój Ekspert Ogrodniczy to tylko kilka elementów ruszającej 25 maja kolejnej 35. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Istnienie największego w Polsce konkursu poświęconego zieleni, ogrodnictwu i ekologii zapoczątkował jeszcze prezydent stolicy Stefan Starzyński. W zeszłym roku w wydarzeniach związanych z „Warszawą w kwiatach i zieleni” wzięło udział kilka tysięcy osób, a swoje zielone dzieła zgłosiło rekordowe pół tysiąca mieszkańców.

Laureaci 2017: Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Nagroda Specjalna Warszawska – Zarząd Oczyszania Miasta Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 — ukwiecone ulice, place i parki na terenie Warszawy

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, wieloletni organizator „Warszawy w kwiatach i zieleni” to organizacja gromadząca osoby, które – wedle słów profesora Stanisława Lorentza, założyciela i długoletniego prezesa TPW – pragną poznać przeszłość stolicy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją przyszłości. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy tworzone jest przez społecznie aktywnych mieszkańców, którym bliska jest pamięć o mieście i jego rozwój. Swoje oddziały ma prawie w każdej dzielnicy, organizuje wiele wydarzeń, wydaje publikacje, organizuje spotkania i dyskusje.

Zgłoszenia można przesyłać od 25 maja do 7 lipca 2018 r.

Laureaci 2017: Kategoria Człowiek – Magdalena Wojciechowska, ul. Jagiellońska 47B

Dodaj komentarz