ZNAJDŹ WYDARZENIA DLA SIEBIE

klub Mózg

25-lecie klubu Mózg w Bydgoszczy!

Impreza na 25- lecie klubu Mózg rozpocznie się 29 marca o godzinie 23:59 i zakończy 25 godzin później. 25 godzin wypełnionych koncertami, sztuką performance, wystawami i pokazami filmowymi.