Konstytucja słowem roku 2018!

Po budzącym gigantyczne emocje, wyborze Młodzieżowego Słowa Roku przyszła pora na inne językowe podsumowanie. Kapituła najwybitniejszych polskich językoznawców zadecydowała, że słowem roku 2018 zostało słowo – Konstytucja.

Drugie miejsce w głosowaniu kapituły zajęło słowo „szumidło”, a trzecie słowo „smog”.

Słowo roku wybierali równolegle także internauci. W głosowaniu zwyciężyła „konstytucja”
przed słowami „dane” oraz „niepodległość”.

W skład kapituły, która wybierała słowo roku 2018, weszli: Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), Jerzy Bralczyk (UW), Katarzyna Kłosińska (UW), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (UW), Andrzej Markowski (UW), Jan Miodek (UWr), Renata Przybylska (UJ) oraz Halina Zgółkowa (UAM, Poznań).

W roku 2017 w plebiscycie tryumfowały słowa „puszcza” oraz „rezydent”.

Wybory słowa roku są popularne nie tylko nas Wisłą. Słowem roku 2018 w Wielkiej Brytanii (według kapituły oksfordzkiej) zostało „toxic”. W Niemczech tryumfowało słowo „Heistzeit” („gorący czas”), a w Rosji „nowiczok”.

-->