Językoznawcy i internauci wybrali polskie słowo 2016 roku

Słowo Roku jest wybierane w plebiscytach na całym świecie od lat. Kilka miesięcy temu poznaliśmy Słowo Roku 2016, które zostało wytypowane przez redaktorów Oxford Dictionaries – było to wyrażenie „post-prawda”. Teraz poznaliśmy słowo wybrane przez polskich językoznawców i internautów.

słowo roku

Polskie słowo roku

Kapituła, w której zasiedli między innymi profesor Jerzy Bralczyk i profesor Jan Miodek, wybrali słowo, które w prasie, telewizji, na portalach społecznościowych i na transparentach było w 2016 roku najbardziej popularne. Najbardziej popularne słowo to „Trybunał”. Inne wyróżnione słowa to: „Brexit”, „demokracja”, „edukacja”, „dobra zmiana”, „miłosierdzie”, „pięćset plus”, „post-prawda”, „protest” oraz „suweren”.

na stronie slowonaczasie.uw.edu.pl czytamy:

TRYBUNAŁ jako słowo i przedmiot sporu był dla Polaków w roku 2016 ważny, wbrew ocenom wypowiadanym przez niektórych polityków.

Oprócz ekspertów, słowo roku wybrali także internauci. Tytuł ten uzyskało określenie „Pięćset Plus”. Wyróżniono także słowa jak „protest” i „edukacja” oraz wyrażenia: „Brexit”, „kobieta”, „ekshumacja”, „pielgrzym”, „marsz”, „Trybunał Konstytucyjny”, „koleś”.

Konkurs Słowo Roku organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Języka Polskiego UW. W skład kapituły weszli: Jerzy Bartmiński, Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Jan Miodek, Walery Pisarek, Halina i Tadeusz Zgółkowie.