ZNAJDŹ WYDARZENIA DLA SIEBIE

Nauka

Nadchodzi era biologów

Wiek XIX należał do chemii, XX – do fizyki, a wszystko w skazuje na to, że XXI zapisze się w historii jako okres niezwykłego rozwoju nauk biologicznych.