Biennale sztuki europejskiej JCE we Wrocławiu

biennale młodej sztuki europejskiej

„Biennale Młodej Sztuki Europejskiej” to międzynarodowy projekt artystyczny prezentujący najnowsze tendencje sztuki europejskiej. Oryginalność prac, świeżość spojrzenia, intensywność przekazu, nurty i koncepcje istotne dla sztuki aktualnej zostaną przedstawione w ramach multimedialnej wystawy.

Gdzie? Kiedy?
30 czerwca – 31 lipca 2016
Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia

Istotą biennale JCE jest ruch, przemieszczanie się artystów, widzów, krytyków i idei. Zaproszonych do projektu 56 artystów i 7 kuratorów z 7 państw europejskich, tworzy żyjący i zmieniający się organizm. Seria wystaw odbywających się w ciągu dwóch lat we Francji, Danii, Polsce, na Łotwie, we Włoszech, w Hiszpanii i Portugalii, przeobraża się, pomimo obecności na nich tych samych elementów. Na zmiany wpływa przestrzeń, energia miejsca, czas i perspektywa.

Biennale JCE, odbywające się  od 2000 roku w różnych krajach partnerskich, to projekt próbujący badać najnowsze tendencje w sztuce europejskiej. Wystawa skupia się na prezentacji twórczości charakteryzującej pokolenie artystów do 35. roku życia. Wielu z nich to twórcy bardzo młodzi, świeżo upieczeni absolwenci szkół artystycznych. Niektórzy od lat poruszają się na rynku sztuki, jednak nie są związani na stałe z żadną galerią czy instytucją artystyczną. Cykl wystaw przybliża tę zróżnicowaną twórczość tworząc pole do debaty nad specyfiką postaw młodych artystów z różnych krajów Europy. Charakter biennale oparty na współpracy i cyrkulacji pomysłów staje się platformą wymiany i spotkań o charakterze zarówno lokalnym jak i międzynarodowym.

Biennale Młodej Sztuki

Miłosz Flis

Tegoroczna edycja Biennale JCE rozpoczęła się jesienią 2015 roku w podparyskim Montrouge, w centrum sztuki Beffroi, skąd przemieści się w kwietniu do Danii (Hjørring, Kunstbygningen i Vrå), a następnie w czerwcu do Polski (Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe Hala Stulecia).
Z Wrocławia wystawa pojedzie w sierpniu na Łotwę (Cēsis, Centrum Sztuki Bruzis), a w 2017 roku do Włoch (Como, Villa Olmo), Hiszpanii (Figueres, Museu de l’Emporda) i Portugalii (Amarante, Amadeo de Souza-Cardoso Municipal Museum).  Polskę reprezentują Miłosz Flis, Michał Frydrych, Marcelina Groń, Kornel Janczy, Berenika Kowalska, Izabela Łęska, Tomasz Poznysz i Magdalena Sawicka. Otwarciu biennale we Wrocławiu będzie też  towarzyszyć dodatkowy projekt autorstwa Julii Curyło i Lizy Sherzai.

Biennale Młodej Sztuki

Michał Frydrych

Zaproszonych do projektu ośmiu polskich artystów cechuje różnorodność postaw artystycznych, indywidualizm, odwaga w podejściu do medium a także wyjście poza instytucjonalne ramy sztuki. Podświadomość i intuicja wobec racjonalizmu i konceptualizmu; prywatność i intymność obok uniwersalizmu
i odwołań do historii, literatury, filozofii i dziejów myśli. A także poszukiwania formalne, neo-materializm, echa ready made, obiektów znalezionych, gra ze skalą i przestrzenią oraz z samym medium, zbliżone czasem do eksperymentów paranaukowych – mówi Ewa Sułek, kuratorka polskiej ekspozycji.

Praca Magdaleny Sawickiej, seria rysunków “Pożegnanie”, została nagrodzona Grand Prix podczas otwarcia biennale.

Międzynarodowe jury przyznało artystce nagrodę za osobliwość i siłę prac, będących odzwierciedleniem życia codziennego. Magdalenę Sawicką interesują tematy trudne, niezręczne, wstydliwe. Mówi o nich w subtelnych, niewielkich pracach, w atmosferze intymności i tajemnicy. Łączy sfery sacrum i profanum, które nieustannie się przenikają i współistnieją. Pokazuje, że nic nie jest idealne, ale w tym bałaganie tworzy się coś idealnego i zamkniętego.

Biennale Młodej Sztuki

Magdalena Sawicka

Pozostałe dwie nagrody otrzymali reprezentujący Łotwę Klāvs Loris oraz pochodzący z Belgii Willem Boel, którego rzeźba znajdowała się na ekspozycji francuskiej. Wspólna wystawa laureatów odbędzie się 12 maja w Brukseli, w galerii Hangar 18. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Galeria Miejska we Wrocławiu.

Kuratorka polskiej ekspozycji: Ewa Sułek
Kurator główny biennale: Andrea Ponsini
Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Partner: Hala Stulecia
Partnerzy: Francja, Centre Culturel Le Beffroi, Montrouge Dania, Kunstbygningen i Vrå Hjørring, Łotwa, Centrum Sztuki i Nauki “Bruzis”, Cēsis Włochy, Villa Olmo, Como, Hiszpania, Museu de l’Empordà, Figueres, Portugalia, Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante

4 komentarze

Dodaj komentarz

-->