28% Polaków nie ma w domu żadnej książki – najnowszy raport na temat stanu czytelnictwa

Publikacja raportu o stanie czytelnictwa w Polsce co roku wywołuje sporą dyskusję. Nie inaczej może być tym razem! Wyniki najnowszych badań zleconych przez Bibliotekę Narodową nie napawają optymizmem.

Plus jest taki, że przedstawione poniżej dane utrzymują się na stałym poziomie już od 2015 roku. Cóż jednak z tego, jeśli jedynie 37% zadeklarowało, że czytało w 2018 roku przynajmniej jedną książkę! Co więcej, 28% ankietowanych stwierdziło, że nie posiada w domu żadnej książki, a 7% ma w domu tylko podręczniki.

W raporcie przeczytać możemy, że powodów takiego stanu rzeczy jest kilka:

„To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy, a także fakt, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji”

Dla ilustracji załączamy tabelę, która pokazuje, w jakich warunkach najbardziej lubią czytać Polacy.

Co ciekawe, pomimo trendu na minimalizm chętniej kupujemy, niż wypożyczamy książki. I deklarujemy to zdecydowanie pewniej niż pan z załączonego filmiku.

A co z książkami elektronicznymi? Jak się okazuje, najchętniej czytamy na…laptopach! Sądząc po ilości osób czytających na czytnikach w stołecznym metrze, spodziewalibyśmy się trochę innego rezultatu!

Na koniec trochę na temat metody badań: badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 2076 respondentów w wieku co najmniej 15 lat metodą CAPI oraz na celowej próbie 1660 czytelników książek metodą CAWI.

Z pełną treścią  raportu zapoznacie się TU.

-->