12. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków

Pięć smaków

Festiwal Filmowy „Pięć Smaków” to inicjatywa wyrosła na bazie społeczno-kulturowych działań Fundacji Sztuki „Arteria”. Jej celem od początku była nie tylko popularyzacja kinematografii azjatyckiej, ale przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z obecnością azjatyckich mniejszości narodowych w Polsce. Pięć Smaków – jedyny w Polsce coroczny przegląd kinematografii Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w ciągu 12 lat zyskał status kultowej imprezy filmowej, rozpoznawalnej na terenie kraju, ale też poza jego granicami. W programie festiwalu znajdują się zarówno tytuły akceptowane przez komunistyczne rządy, np. rząd Wietnamu, jak i te, których dystrybucja jest ograniczana i zakazywana przez cenzurę. Obok wielkich nazwisk współczesnego kina na festiwalu zagoszczą indywidualne kino autorskie, retrospektywy twórców i nurty, z których wyrosła azjatycka tradycja filmowa, czy kino gatunkowe. Każda z sekcji jest kulturowo odległa, niespójna z wyobraźnią europejskich twórców, dzięki czemu uczestnictwo w pokazach to dla widza doświadczenie z pogranicza sztuki i antropologii, pozwalające oderwać się od estetycznych wzorców i schematów. W dniach 14–21 listopada zanurzcie się z nami w nieznanym i dajcie mu się oczarować!

Więcej informacji szukajcie na WWW | FB | TT | IG

Tekst: Anna Szczukocka